ANGLÈS

L’anglès està present a les aules amb la nostra mascota Mister Frog.

A les classes de P-1 grans i P-2 (Bosc Blau i Bosc Verd) el nostre Teacher Mr. Frog apareixen diàriament a les aules perquè l'anglès formi part de les nostres activitats quotidianes.

Aquesta activitat comença el mes d’octubre .